Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  25 58.14%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 25
Awam  18 41.86%
Swasta 7
Orang Awam 11
Lain-lain 0
Jumlah 43
100.00%