Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  11 25.58%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 9
Awam  32 74.42%
Swasta 7
Orang Awam 25
Lain-lain 0
Jumlah 43
100.00%