Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  62 41.33%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 47
Awam  88 58.67%
Swasta 41
Orang Awam 40
Lain-lain 7
Jumlah 150
100.00%