Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  17 34.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 15
Awam  33 66.00%
Swasta 4
Orang Awam 29
Lain-lain 0
Jumlah 50
100.00%