Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2014

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  14 50.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 8
Awam  14 50.00%
Swasta 5
Orang Awam 9
Lain-lain 0
Jumlah 28
100.00%