Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  12 70.59%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 9
Awam  5 29.41%
Swasta 5
Orang Awam 0
Lain-lain 0
Jumlah 17
100.00%