Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  22 37.93%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 16
Awam  36 62.07%
Swasta 11
Orang Awam 25
Lain-lain 0
Jumlah 58
100.00%