Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  15 41.67%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 7
Awam  21 58.33%
Swasta 8
Orang Awam 12
Lain-lain 1
Jumlah 36
100.00%