Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  27 35.53%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 22
Awam  49 64.47%
Swasta 18
Orang Awam 31
Lain-lain 0
Jumlah 76
100.00%