Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  64 57.66%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 59
Awam  47 42.34%
Swasta 19
Orang Awam 28
Lain-lain 0
Jumlah 111
100.00%