Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  61 42.36%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 46
Awam  83 57.64%
Swasta 38
Orang Awam 37
Lain-lain 8
Jumlah 144
100.00%