Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  70 57.85%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 54
Awam  51 42.15%
Swasta 11
Orang Awam 40
Lain-lain 0
Jumlah 121
100.00%