Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  16 43.24%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 14
Awam  21 56.76%
Swasta 13
Orang Awam 7
Lain-lain 1
Jumlah 37
100.00%