Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  18 29.03%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 9
Awam  44 70.97%
Swasta 23
Orang Awam 20
Lain-lain 1
Jumlah 62
100.00%