Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  43 61.43%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 20
Sokongan 23
Awam  27 38.57%
Swasta 15
Orang Awam 11
Lain-lain 1
Jumlah 70
100.00%