Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  62 64.58%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 47
Awam  34 35.42%
Swasta 13
Orang Awam 21
Lain-lain 0
Jumlah 96
100.00%