Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  29 35.80%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 20
Awam  52 64.20%
Swasta 22
Orang Awam 22
Lain-lain 8
Jumlah 81
100.00%