Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  27 56.25%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 19
Awam  21 43.75%
Swasta 8
Orang Awam 13
Lain-lain 0
Jumlah 48
100.00%