Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  56 68.29%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 22
Sokongan 34
Awam  26 31.71%
Swasta 7
Orang Awam 15
Lain-lain 4
Jumlah 82
100.00%