Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  32 35.56%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 26
Awam  58 64.44%
Swasta 25
Orang Awam 33
Lain-lain 0
Jumlah 90
100.00%