Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  39 37.14%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 31
Awam  66 62.86%
Swasta 42
Orang Awam 18
Lain-lain 6
Jumlah 105
100.00%