Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  11 61.11%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 8
Awam  7 38.89%
Swasta 1
Orang Awam 6
Lain-lain 0
Jumlah 18
100.00%