Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  23 30.67%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 17
Awam  52 69.33%
Swasta 11
Orang Awam 41
Lain-lain 0
Jumlah 75
100.00%