Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  26 45.61%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 19
Awam  31 54.39%
Swasta 10
Orang Awam 14
Lain-lain 7
Jumlah 57
100.00%