Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  32 48.48%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 24
Awam  34 51.52%
Swasta 14
Orang Awam 16
Lain-lain 4
Jumlah 66
100.00%