Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  2 20.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 2
Awam  8 80.00%
Swasta 2
Orang Awam 6
Lain-lain 0
Jumlah 10
100.00%