Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  25 42.37%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 21
Awam  34 57.63%
Swasta 14
Orang Awam 17
Lain-lain 3
Jumlah 59
100.00%