Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  21 44.68%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 11
Sokongan 10
Awam  26 55.32%
Swasta 9
Orang Awam 13
Lain-lain 4
Jumlah 47
100.00%