Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  22 26.51%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 13
Awam  61 73.49%
Swasta 15
Orang Awam 44
Lain-lain 2
Jumlah 83
100.00%