Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  70 67.31%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 55
Awam  34 32.69%
Swasta 11
Orang Awam 22
Lain-lain 1
Jumlah 104
100.00%