Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  40 39.22%
Pengurusan Tertinggi 4
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 23
Awam  62 60.78%
Swasta 30
Orang Awam 31
Lain-lain 1
Jumlah 102
100.00%