Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  37 63.79%
Pengurusan Tertinggi 5
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 27
Awam  21 36.21%
Swasta 11
Orang Awam 10
Lain-lain 0
Jumlah 58
100.00%