Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  2 9.52%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 1
Awam  19 90.48%
Swasta 8
Orang Awam 7
Lain-lain 4
Jumlah 21
100.00%