Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  18 34.62%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 13
Awam  34 65.38%
Swasta 9
Orang Awam 19
Lain-lain 6
Jumlah 52
100.00%