Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  76 56.72%
Pengurusan Tertinggi 10
Pengurusan dan Profesional 17
Sokongan 49
Awam  58 43.28%
Swasta 35
Orang Awam 12
Lain-lain 11
Jumlah 134
100.00%