Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  25 54.35%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 15
Sokongan 10
Awam  21 45.65%
Swasta 5
Orang Awam 16
Lain-lain 0
Jumlah 46
100.00%