Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  68 63.55%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 17
Sokongan 51
Awam  39 36.45%
Swasta 14
Orang Awam 21
Lain-lain 4
Jumlah 107
100.00%