Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  64 55.65%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 48
Awam  51 44.35%
Swasta 17
Orang Awam 26
Lain-lain 8
Jumlah 115
100.00%