Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  44 44.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 37
Awam  56 56.00%
Swasta 32
Orang Awam 21
Lain-lain 3
Jumlah 100
100.00%