Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  12 38.71%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 3
Awam  19 61.29%
Swasta 6
Orang Awam 12
Lain-lain 1
Jumlah 31
100.00%