Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  7 70.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 2
Awam  3 30.00%
Swasta 0
Orang Awam 3
Lain-lain 0
Jumlah 10
100.00%