Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  15 25.86%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 14
Awam  43 74.14%
Swasta 17
Orang Awam 24
Lain-lain 2
Jumlah 58
100.00%