Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  21 38.18%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 16
Awam  34 61.82%
Swasta 13
Orang Awam 18
Lain-lain 3
Jumlah 55
100.00%