Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2018

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  27 30.34%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 13
Awam  62 69.66%
Swasta 29
Orang Awam 25
Lain-lain 8
Jumlah 89
100.00%