Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  43 51.19%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 17
Sokongan 26
Awam  41 48.81%
Swasta 23
Orang Awam 18
Lain-lain 0
Jumlah 84
100.00%