Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  12 37.50%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 7
Awam  20 62.50%
Swasta 2
Orang Awam 18
Lain-lain 0
Jumlah 32
100.00%