Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  35 63.64%
Pengurusan Tertinggi 8
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 22
Awam  20 36.36%
Swasta 8
Orang Awam 9
Lain-lain 3
Jumlah 55
100.00%