Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  78 78.79%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 69
Awam  21 21.21%
Swasta 10
Orang Awam 10
Lain-lain 1
Jumlah 99
100.00%