Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jul 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  31 46.97%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 10
Sokongan 21
Awam  35 53.03%
Swasta 15
Orang Awam 19
Lain-lain 1
Jumlah 66
100.00%