Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  17 44.74%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 12
Awam  21 55.26%
Swasta 7
Orang Awam 13
Lain-lain 1
Jumlah 38
100.00%